Kierownictwo jednostki - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendant Powiatowy Policji w Braniewie -
 
podinsp. Tadeusz TELENGA
 
tel. 47 73 432 10
sekretariat 47 73 432 11
e-mail: komendant@braniewo.ol.policja.gov.pl
 
p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie – 
 
nadkom. Robert Wardyn
 
tel. 47 73 432 20
sekretariat 47 73 432 11
e-mail: komendant@braniewo.ol.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 09.05.2019
Data modyfikacji : 07.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Sorkowicz
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Sorkowicz
do góry