Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 Ustawy o Policji  z dnia 6 kwietnia 1990 r.(Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm), obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji  (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte  w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia. W związku z powyższym oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie, zgodnie z treścią aktu prawnego, publikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

 

Metryczka

Data publikacji : 08.02.2010
Data modyfikacji : 21.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kos
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kos Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Sorkowicz
do góry