Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Policji w Braniewie  lub jego  Zastępca przyjmują w sprawach skarg i wniosków dotyczących policjantów lub pracowników braniewskiej Policji w każdą środę w godzinach od 13:00 do 16:00.

 

Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

ul. Moniuszki 11 A

14-500 Braniewo

tel. 47 73 432 00

 fax 47 73 432 05

e-mail : komendant@braniewo.ol.policja.gov.pl

 

Do przyjmowania skarg i wniosków upoważniony jest także:

SPECJALISTA ZESPOŁU DS. DYSCYPLINARNYCH I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

asp.szt. Agnieszka Witkowska

tel. 47 73 432 63

fax. 47 73 432 15

e-mail: iod.kpp@braniewo.ol.policja.gov.pl

 

Skagi i wnioski  można składać osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, w godzinach urzędowania jednostki czyli w godz. 7:30-15:30, a w środy w godz.od 8:00 do 16:00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu (§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46)).


WAŻNE !

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46):
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 
 
Skargi na działalności Policji można kierować do kierownika jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
 

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00-17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700


 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku

ul. Chmielna 54/57

80-748 Gdańsk

sekretariat (+48) 58 764 73 02

fax (+48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek w godzinach od 9.00-15.00


 

Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny http://www.rpo.gov/wniosek/

Metryczka

Data publikacji : 07.05.2018
Data modyfikacji : 03.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Sorkowicz
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Sorkowicz
do góry